Výuka, kurzy čínštiny

Výuka, kurzy čínštiny

Zdánlivě nemožný úkol. Přesto ho dokážeme zrealizovat a naučit vás komunikovat slovem i písmem v jazyce, který používá každý pátý člověk na naší planetě.

Kurzy a školení jsou určeny zejména pro manažery a obchodníky, kteří si uvědomují obtížnost obchodního jednání v jiném kulturním prostředí. Pro ty, kteří vědí, že jejich úspěch je závislý také na znalosti pravidel společenského styku, kulturní tradice a čínské obchodní etikety. Individuální výuka, výuka skupin, pro úplné začátečníky, pro mírně a středně pokročilé:

 • Interkulturní a jazykové kurzy moderní čínštiny (celoroční, 1 - 2 dny)
 • Obchodní jednání s čínským partnerem (1 - 2 dny)
 • Čínská etiketa a psychologie (1 - 2 dny)
 • Aspekty čínské kulturní tradice (1 - 2 dny)

Kurzy čínštiny pro dospělé i děti na Taiji Akademii v Praze | ukázková hodina + info schuzka v 19 hod. vždy ve středu

Skupinová výuka

Čínská kultura a tradice

Náplní kurzu "Výuka čínštiny" je nejen praktický jazyk, moderní čínština, ale i částečně pochopení vzniku, vývoje a způsobu psaní čínských znaků, specifických charakteristik čínštiny (tóny, výslovnost) a seznámení se se základními rysy její gramatiky a tvoření slovní zásoby, ale i vtažení do světa čínského filosofického myšlení, literárního výrazu a náboženských či kulturních představ a tradic.

Co?

Výuka čínského jazyka slovem i pismem pro začátečníky probíhá 1 x 60 minut týdně a maximální počet studentů ve skupině je 12 a kurzy probíhají v termínech:

Kdy?

 • Středa 17 - 18 hod.
 • Středa 18 - 19 hod.
 • Středa 19 - 20 hod.

Ppo dohodě lze i individuálně! Ukázková hodina+informační schůzka vždy ve středu v 19 hod.

Kde?

Kurzy čínštiny probíhájí na adrese:
Taiji Akademie
Polská 1, 120 00 Praha 2
Riegrovy sady
3. patro budovy
TJ Sokol Vinohrady

Jak?

* Výuka je silně interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách důraz je kladen na rozvoj jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) gramatika je vyučována v kontextu a důraz je kladen na řízenou konverzaci.

* Lektoři kurzů předpokládají tzv. presumpci viny, tedy nevyžadují (i když vítají) důkladnou domácí přípravu a soustavné opakování a procvičování gramatických jevů a slovní zásoby.

Struktura kurzů

 1. Čínská gramatika, fonetika a konverzace
 2. Čínské znakové písmo (radikály, determinativy)
 3. Transkripce čínštiny (pinyin)
 4. Strukturální, modální částice a numerativy
 5. Seznamování, jména a povolání (národy a národnosti)
 6. Pozdravy a tzv."small talk" (jak se jmenujete, odkud jste, jak se máš?)
 7. Čísla a časová slova (dnes, včera...), datum
 8. Nahlédnutí do čínské etikety, kultury a kuchyně

Proč?

Poznání kulturních kořenů Dalného východu je zásadním přínosem pro budování našich kulturních kompetencí a zdrojem poznatků pro multikulturní výchovu.

Video kurz čínštiny pro pobaveni: Martin Kříž - Uvolněte se prosím, Jan Kraus 30. 05. 2008 - lekce čínštiny, 1. díl

Jak na to?

Více informací buď na Taiji Akademii:
tel. recepce: +420 222 253 630
tel. recepce: +420 728 469 942

Anebo přímo u lektora:
e-mail: martin.kriz@cinsky.cz
tel: +420 602 180 980